homocysteine molecule

هموسیستئین (HCY) چیست؟

هموسیستئین (Homocysteine) یک اسید آمینه واسطه است که در حین متابولیسم متیونین تشکیل می شود. شواهد روز افزونی نشان میدهند که افزایش سطوح خونی هموسیستئین، ممکن است به عنوان ریسک فاکتور مستقل در بیماری قلبی ایسکمیک، بیماری عروق مغزی، بیماری شریانی محیطی و ترومبوز وریدی نقش داشته باشد. هموسیستئین، با آسیب اندوتلیال، افزایش رسوب لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) و افزایش رشد عضلات صاف عروق، پیشرفت آترواسکلروز را تسریع می کند.

کمبود ویتامینهای B12 ,B6 یا فولات شایعترین علت افزایش هموسیستئین است. این ویتامینها، برای متابولیسم آنزیمی هموسیستئین به متیونین (یک پروتئین) ضروری می باشند. به دلیل ارتباط هموسیستئین با این ویتامینها، سطوح خونی هموسیتئین در تشخیص سندرمهای مرتبط با کمبود این ویتامینها، کمک کننده می باشد. سطح هموسیستئین در میتلایان به آنمیمگالوبلاستیک افزایش می یابد. بعضی پزشکان تست هموسیستئین را در بیماران با وضعیت تغذیه ای بد (الکلیک، معتادین) و افراد مسن پیشنهاد می کنند. هموسیستئین در کودکان مبتلا به اختلال ارثی متابولیسم متیونین افزایش می یابد. بعضی محققان معتقدند که افزایش سطح هموسیستئین را می توان به وسیله تجویز ویتامینهای B12 ,B6 و فولات درمان کرد.

سطح هموسیستئین را درحالت ناشتا و بعد از مصرف مقادیر زیاد متیونین می توان اندازه گیری کرد. به طور کلی، سطح هموسیستئین کمتر از 12، مطلوب فرض می شود، سطح 12 تا 15 حد مرزی و سطوح بیشتر از 15 با خطر بالای بیماری عروقی مرتبط است. وقتی سطح خونی افزایش یافته، سطح هموسیستئین ادرار هم افزایش می یابد.

عوامل مداخله کننده در هموسیستئین:

  • مبتلایان به اختلال کلیوی به علت اختلال در دفع پروتئین، دارای سطوح افزایش یافته هموسیستئین هستند.
  • مردان، معمولاً سطح هموسیستئین بالاتری نسبت به زنان دارند. احتمالاً، این همر ناشی از سطوح کراتینین بالاتر و توده عضلانی بیشتر است. سطح هموسیستئین همچنین با سن افزایش می یابد.
  • بیماران با دریافت کم ویتامینهای B، دارای سطوح بالاتر هموسیستئین هستند.
  • استعمال سیگار با افزایش سطوح هموسیستئین همراه است.
  • داروهایی که ممکن است باعث افزایش سطح هموسیستئین شوند، آزاریبین، کاربامازپین، متوتروکسات، نیتروس اکسید، وفنی توئین می باشد.
  • ضد بارداریهای خوراکی محتوی استروژن، ممکن است متابولیسم هموسیستئین را تغییر دهند.

نوع تست:

خون

یافته های طبیعی:

4 – 14 µmol/L

بروشور کیت هموسیستئین

لینک فروشگاه