کدکالانام محصولروشحجمتولید کنندهبروشورتصویر کیتسفارش کالا
515001ALT-SGPTIFCCR1:2x100ml; R2:1x50mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
515002AST-SGOTIFCCR1:2x100ml; R2:1x50mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
516001ALPDEAR1:2x100ml; R2:1x50mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
514002Bilirubin DirectDCAR1:2x100ml; R2:1x50mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
514001Bilirubin TotalDPDR1:2x90ml; R2:1x60mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
522001Cholesterol CHOD-PAP3x100mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
519001Cholesterol HDLEnzymatic - Direct R1:3x60ml; R2:3x20mبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
520001Cholesterol LDLEnzymatic - Direct R1:3x60ml; R2:3x20mبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
524001TriglyceridesGPO-PAP3x100mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید
527001Uric AcidDHBSAR1:2x100ml; R2:1x50mlبهان طب آزمادانلودتصویر کیتسبد خرید

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36