کد کالانام محصولروشحجمتوضیحاتبروشورسفارش کالا
001HomocysteineEnzymaticR1:1x15 ml; R2=1x2.5 mlآگاهیدانلودسبد خرید
002Total Bile AcidEnzymaticR1:1x30 ml; R2 1x10 mlدانلودسبد خرید
003D-DimerturbidimetricR1:1x30 ml; R2 1x10 mlدانلودسبد خرید
004Kappa Light Chain SerumturbidimetricR1:1x50 ml; R2 1x5 mlدانلودسبد خرید
005Kappa Light Chain UrineturbidimetricR1:1x50 ml; R2 1x5 mlدانلودسبد خرید
006Lambda Light Chain SerumturbidimetricR1:1x50 ml; R2 1x5 mlدانلودسبد خرید
007Lambda Light Chain UrineturbidimetricR1:1x50 ml; R2 1x5 mlدانلودسبد خرید
008β2 MICROGLOBULINturbidimetricR1:1x45 ml; R2 1x5 mlدانلودسبد خرید
009Alfa1-Glicoprotein AcidturbidimetricR1:1x40 ml; R2 1x10 mlدانلودسبد خرید
010APO A1turbidimetricR1:1x40 ml; R2 1x10 mlدانلودسبد خرید
011APO BturbidimetricR1:1x40 ml; R2 1x10 mlدانلودسبد خرید
012Lp(a)turbidimetricR1:1x20 ml; R2 1x4 mlدانلودسبد خرید

نمایش 1–12 از 15 نتیجه

نمایش 9 24 36