شرکت بهان طب آزما

شركت بهان طب آزما در سال 1396 در زمینه واردات و فروش دستگاههای اتوآنالایزر و کیت های تشخیص آزمایشگاهی (IVD) تاسیس شد. در ادامه با هدف ارائه محصولات و خدمات بهینه به آزمايشگاههای تشخيص طبی، ارتقاء سطح بهداشت و درمان و به جهت نیاز کشور به پیشرفت و خودکفایی در این حوزه، با بكارگيری نيروهای متخصص و مجرب مسیر تحقیق و توسعه را طی کرد و پس از اخذ گواهینامه ISO13485 موفق به توليد معرفهای بيوشيمی شد و پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1400 به عنوان شركت تولید کننده کیت های بیوشیمی به فعاليت خود ادامه داد.

شركت بهان طب آزما در سال 1396 در زمینه واردات و فروش دستگاههای اتوآنالایزر و کیت های تشخیص آزمایشگاهی (IVD) تاسیس شد. در ادامه با هدف ارائه محصولات و خدمات بهینه به آزمايشگاههای تشخيص طبی، ارتقاء سطح بهداشت و درمان و به جهت نیاز کشور به پیشرفت و خودکفایی در این حوزه، با بكارگيری نيروهای متخصص و مجرب مسیر تحقیق و توسعه را طی کرد و پس از اخذ گواهینامه ISO13485 موفق به توليد معرفهای بيوشيمی شد و پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1400 به عنوان شركت تولید کننده کیت های بیوشیمی به فعاليت خود ادامه داد.

شرکت بهان طب آزما علاوه بر تولید داخل مبادرت به واردات کیتهای تخصصی و دستگاههای اتوآنالایزر نموده و دارای نمایندگی کمپانیهای Gesan ایتالیا و Getein چین می باشد.

در نگرش ما اهداف فوق زمانی میسر می شود که مجموعه ی بهان طب آزما یک شرکت پویا، قوی، آگاه و سودآور باشد تا بتواند استانداردهای خدمات دهی به مشتریان خود را هر روز بالاتر برده و رضایت طرفین به بهترین نحو جلب شود.

شركت بهان طب آزما در سال 1396 در زمینه واردات و فروش دستگاههای اتوآنالایزر و کیت های تشخیص آزمایشگاهی (IVD) تاسیس شد. در ادامه با هدف ارائه محصولات و خدمات بهینه به آزمايشگاههای تشخيص طبی، ارتقاء سطح بهداشت و درمان و به جهت نیاز کشور به پیشرفت و خودکفایی در این حوزه، با بكارگيری نيروهای متخصص و مجرب مسیر تحقیق و توسعه را طی کرد و پس از اخذ گواهینامه ISO13485 موفق به توليد معرفهای بيوشيمی شد و پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1400 به عنوان شركت تولید کننده کیت های بیوشیمی به فعاليت خود ادامه داد.

شرکت بهان طب آزما یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه سرو پایدار می باشد. این هولدینگ در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی و پژوهشی فعالیت می کند و در طول زمان با هر تخصص و زمینه نوین شرکت جدیدی به این مجموعه اضافه شده است.

شركت بهان طب آزما در سال 1396 در زمینه واردات و فروش دستگاههای اتوآنالایزر و کیت های تشخیص آزمایشگاهی (IVD) تاسیس شد. در ادامه با هدف ارائه محصولات و خدمات بهینه به آزمايشگاههای تشخيص طبی، ارتقاء سطح بهداشت و درمان و به جهت نیاز کشور به پیشرفت و خودکفایی در این حوزه، با بكارگيری نيروهای متخصص و مجرب مسیر تحقیق و توسعه را طی کرد و پس از اخذ گواهینامه ISO13485 موفق به توليد معرفهای بيوشيمی شد و پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1400 به عنوان شركت تولید کننده کیت های بیوشیمی به فعاليت خود ادامه داد.

شرکت بهان طب آزما علاوه بر تولید داخل مبادرت به واردات کیتهای تخصصی و دستگاههای اتوآنالایزر نموده و دارای نمایندگی کمپانیهای Gesan ایتالیا و Getein چین می باشد.

در نگرش ما اهداف فوق زمانی میسر می شود که مجموعه ی بهان طب آزما یک شرکت پویا، قوی، آگاه و سودآور باشد تا بتواند استانداردهای خدمات دهی به مشتریان خود را هر روز بالاتر برده و رضایت طرفین به بهترین نحو جلب شود.

گواهینامه های ما

بهان طب گواهینامه های معتبری در این زمینه دریافت کرده است که در این قسمت می توانید آن ها را مشاهده کنید .

هلدینگ سرو پایدار

شرکت بهان طب آزما زیر مجموعه گروه سرو پایدار می باشد. این هولدینگ در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و پژوهشی فعالیت می نماید.

 • سما تشخیص آریا
 • فرمند دانش ابزار
 • های طب
 • آزمایشگاه آسا
 • هلدینگ سرو پایدار
 • درمان نگار آیندگان
 • طب ابزار آسیا
 • کروم ابزار پارسه

شرکت همکار

با همکاران ما در این زمینه بیشتر آشنا شوید .

 • سما تشخیص آریا
 • فرمند دانش ابزار
 • های طب
 • آزمایشگاه آسا
 • هلدینگ سرو پایدار
 • درمان نگار آیندگان
 • طب ابزار آسیا
 • کروم ابزار پارسه